Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2269/2013-1 12.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2270/2013-1 12.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2271/2013-1 12.03.2013
06.03.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-2586/2013-1 11.03.2013
06.03.2013 Mory spol. s r.o. ODT-2177/2013-1 20.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-8/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-7/2013 06.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-6/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-5/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-4/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-3/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-2/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-1/2013 08.03.2013
05.03.2013 Gáborová Martina ODT-11198/2013-3 01.04.2014
04.03.2013 Consulting - BS s.r.o. ODT-2176/2013-1 13.03.2013
04.03.2013 BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o. ODT-2331/2013 25.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-3/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-2/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-1/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241/2013 11.03.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>