Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
13.05.2021 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000- 287-688 k č.sp.: NBS1-000- 060-360 14.05.2021
11.05.2021

InsurePlus a.s.

č.z.: 100-000-284-755 k č.sp.: NBS1-000-059-692 17.05.2021
11.05.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-286-109 k č.sp.: NBS1-000-060-365 17.05.2021
11.05.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-286-675 k č.sp.: NBS1-000-060-490 17.05.2021
11.05.2021 ZFP akadémia, a.s. NBS1-000-054-325 19.05.2021
20.05.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-288-254 k č.sp.: NBS1-000-059-864 20.05.2021
20.05.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-288-256 k č.sp.: NBS1-000-059-865 20.05.2021
19.05.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-288-124 k č.sp.: NBS1-000-060-422 21.05.2021
20.05.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-288-251 k č.sp.: NBS1-000-059-863 22.05.2021
21.05.2021

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-288-727 k č.sp.: NBS1-000-052-264 25.05.2021
20.05.2021

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

č.z.: 100-000-287-683 k č.sp.: NBS1-000-060-277 26.05.2021
26.05.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-289-479 k č.sp.: NBS1-000-061-062 27.05.2021
05.05.2021

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-285-516 k č.sp.: NBS1-000-060-199 28.05.2021
23.04.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-283-912 k č.sp.: NBS1-000-059-278 28.05.2021
25.05.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-289-443 k č.sp.: NBS1-000-059-613 31.05.2021
25.05.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-289-445 k č.sp.: NBS1-000-059-614 31.05.2021
25.05.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-289-446 k č.sp.: NBS1-000-059-615 31.05.2021
27.04.2021

ALCHEMAS s.r.o.

č.z.: 100-000-284-744 k č.sp.: NBS1-000-059-151 31.05.2021
27.05.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-289-592 k č.sp.: NBS1-000-057-843 01.06.2021
27.05.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-289-591 k č.sp.: NBS1-000-057-842 01.06.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>