Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.05.2021

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-287-341 k č.sp.: NBS1-000-060-451 14.05.2021
11.05.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-286-776 k č.sp.: NBS1-000-060-519 12.05.2021
11.05.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-286-109 k č.sp.: NBS1-000-060-365 17.05.2021
11.05.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-286-675 k č.sp.: NBS1-000-060-490 17.05.2021
11.05.2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-286-957 k č.sp.: NBS1-000-060-463 14.05.2021
11.05.2021

InsurePlus a.s.

č.z.: 100-000-284-755 k č.sp.: NBS1-000-059-692 17.05.2021
11.05.2021 ZFP akadémia, a.s. NBS1-000-054-325 19.05.2021
12.05.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-287-468 k č.sp.: NBS1-000-060-174 12.05.2021
13.05.2021 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000- 287-688 k č.sp.: NBS1-000- 060-360 14.05.2021
19.05.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-288-124 k č.sp.: NBS1-000-060-422 21.05.2021
20.05.2021

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

č.z.: 100-000-287-683 k č.sp.: NBS1-000-060-277 26.05.2021
20.05.2021

STREDA EURO s.r.o.

č.z.: 100-000-288-499 k č.sp.: NBS1-000-060-668 02.06.2021
20.05.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-288-251 k č.sp.: NBS1-000-059-863 22.05.2021
20.05.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-288-254 k č.sp.: NBS1-000-059-864 20.05.2021
20.05.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-288-256 k č.sp.: NBS1-000-059-865 20.05.2021
21.05.2021

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-288-727 k č.sp.: NBS1-000-052-264 25.05.2021
25.05.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-289-443 k č.sp.: NBS1-000-059-613 31.05.2021
25.05.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-289-445 k č.sp.: NBS1-000-059-614 31.05.2021
25.05.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-289-446 k č.sp.: NBS1-000-059-615 31.05.2021
26.05.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-289-411 k č.sp.: NBS1-000-060-905 16.06.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>