Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
01.03.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-2181/2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-4/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-3/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-2/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-1/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2025/2013-1 04.03.2013
27.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2030/2013-1 27.02.2013
27.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2027/2013-1 27.02.2013
27.02.2013 IHF Consulting, s. r. o. ODT-2272/2013 28.02.2013
27.02.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1404/2013-1 28.02.2013
27.02.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-2175/2013-1 04.03.2013
27.02.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-1839-1/2013-2 04.03.2013
27.02.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-1839-2/2013-2 04.03.2013
27.02.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-1839-3/2013-2 04.03.2013
27.02.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-1839-4/2013-2 04.03.2013
27.02.2013 MOF INVEST a.s. ODT-2063/2013 20.03.2013
27.02.2013 REALITY GOLD - Bratislava, s.r.o. ODT-1903/2013 27.02.2013
26.02.2013 Sberbank Slovensko, a.s. ODT-2117/2013-1 26.02.2013
25.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2029/2013-1 27.02.2013
25.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2028/2013-1 27.02.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>