Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
26.05.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-289-479 k č.sp.: NBS1-000-061-062 27.05.2021
26.05.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-288-051 k č.sp.: NBS1-100-060-843 16.06.2021
27.05.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-289-592 k č.sp.: NBS1-000-057-843 01.06.2021
27.05.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-289-591 k č.sp.: NBS1-000-057-842 01.06.2021
27.05.2021

Trejding s. r. o.

č.z.: 100-000-289-161 k č.sp.: NBS1-000-060-031 08.06.2021
27.05.2021 NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. č.z.:100-000-289-621 k č.sp.: NBS1-000-060-356 01.06.2021
27.05.2021 NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. č.z.:100-000-289-644 k č.sp.: NBS1-000-060-359 01.06.2021
27.05.2021 NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. č.z.:100-000-289-631 k č.sp.: NBS1-000-060-358 01.06.2021
28.05.2021 AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. č. z.: 100-000-290-123 k č. sp.: NBS1-000-052-020 30.06.2021
31.05.2021

AUTO BV s.r.o.

č.z.: 100-000-290-135 k č.sp.: NBS1-000-055-629 23.06.2021
31.05.2021

TotalMoney s.r.o.

č.z.: 100-000-289-711 k č.sp.: NBS1-000-055-575 24.06.2021
31.05.2021

VAB, s.r.o.

č.z.: 100-000-289-712 k č.sp.: NBS1-000-055-576 29.06.2021
01.06.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-187 k č.sp.: NBS1-000-060-594 02.06.2021
01.06.2021

Prostoxx, s. r. o.

č.z.: 100-000-290-231 k č.sp.: NBS1-000-060-762 15.06.2021
01.06.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-289-956 k č.sp.: NBS1-000-060-382 10.06.2021
02.06.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-291 k č.sp.: NBS1-000-058-571 23.06.2021
02.06.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-288 k č.sp.: NBS1-000-058-572 23.06.2021
04.06.2021 NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. č.z.:100-000-291-074 k č.sp.: NBS1-000-060-357 09.06.2021
07.06.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-291-213 k č.sp.: NBS1-000-060-040 09.06.2021
07.06.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-291-217 k č.sp.: NBS1-000-060-037 09.06.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>