Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.08.2019 Vladimír Blahuta – B&M č.z.: 100-000-187-469 k č.sp.: NBS1-000-034-311 06.09.2019
11.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13237/2012 17.01.2013
28.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-649/2013 05.02.2013
09.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-89/2013 17.01.2013
10.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-10419/2012 17.01.2013
19.12.2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13042/2012 08.01.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1214/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1211/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1212/2013 13.02.2013
29.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a.s. ODT-1010/2013-1 31.01.2013
05.04.2017 Volkswagen Bank GmbH č. z.: 100-000-032-781 k č. sp.: NBS1-000-009-521 10.04.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-034 k č.sp.: NBS1-000-016-293 13.12.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-029 k č.sp.: NBS1-000-016-292 13.12.2017
08.08.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-120-620 k č.sp.: NBS1-000-027-314 13.08.2018
07.05.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-104-239 k č.sp.: NBS1-000-024-181 10.05.2018
07.05.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-104-237 k č.sp.: NBS1-000-024-178 10.05.2018
05.03.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-157-501 k č.sp.: NBS1-000-032-428 08.03.2019
23.07.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-183-350 k č.sp.: NBS1-000-037-703 14.08.2019
07.05.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-169-054 k č.sp.: NBS1-000-036-567 09.05.2019
28.08.2015 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. ODB-6179/2015-9 28.08.2015
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>