Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
25.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2028/2013-1 27.02.2013
25.02.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-1873/2013-1 25.02.2013
25.02.2013 Sophistic Pro finance, a.s. ODT-1617/2013-1 04.03.2013
22.02.2013 e.i.com, s.r.o. ODT-1834/2013 13.03.2013
22.02.2013 Walid s.r.o. ODT-13529/2012-1 19.03.2013
21.02.2013 AEGON Životná poisťovňa, a.s. ODT-2069/2013-1 04.03.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2031/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2026/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2024/2013-1 25.02.2013
18.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1847/2013-1 21.02.2013
15.02.2013 AMI PARTNERS, s.r.o. ODT-1008/2013-1 08.03.2013
14.02.2013 PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. ODT-1572/2013-1 18.02.2013
14.02.2013

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

ODT-1572/2013-1 18.02.2013
13.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1421/2013-1 14.02.2013
11.02.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1615/2013-1 14.02.2013
07.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1468/2013-1 11.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1214/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1211/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1212/2013 13.02.2013
06.02.2013 Československá obchodná banka, a. s. ODB-1415/2013 15.02.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>