Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05.04.2017 Volkswagen Bank GmbH č. z.: 100-000-032-781 k č. sp.: NBS1-000-009-521 10.04.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-034 k č.sp.: NBS1-000-016-293 13.12.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-029 k č.sp.: NBS1-000-016-292 13.12.2017
05.03.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-157-501 k č.sp.: NBS1-000-032-428 08.03.2019
08.08.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-120-620 k č.sp.: NBS1-000-027-314 13.08.2018
07.05.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-104-239 k č.sp.: NBS1-000-024-181 10.05.2018
07.05.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-104-237 k č.sp.: NBS1-000-024-178 10.05.2018
07.05.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-169-054 k č.sp.: NBS1-000-036-567 09.05.2019
23.07.2019 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. č.z.: 100-000-183-350 k č.sp.: NBS1-000-037-703 14.08.2019
28.08.2015 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. ODB-6179/2015-9 28.08.2015
15.08.2019 Vorčák, s. r. o. č.z.: 100-000-187-461 k č.sp.: NBS1-000-034-054 03.09.2019
19.07.2013 Vrabcová Andrea ODT-7716/2013-1 12.08.2013
11.07.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-6311/2014 15.07.2014
07.08.2014 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-7941/2014 12.08.2014
18.03.2014 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2490/2014 20.03.2014
18.03.2014 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2491/2014 20.03.2014
14.09.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-9129/2015-2 14.09.2015
11.05.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-3640/2015-1 11.05.2015
17.02.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-351/2015 23.02.2015
27.01.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-150/2015 29.01.2015
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>