Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
23.06.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-293-399 k č.sp.: NBS1-000-061-495 28.06.2021
23.06.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-261 k č.sp.: NBS1-000-061-744 14.07.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-770 k č.sp.: NBS1-000-061-868 25.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-763 k č.sp.: NBS1-000-061-870 25.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-760 k č.sp.: NBS1-000-061-869 25.06.2021
27.06.2021

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-294-182 k č.sp.: NBS1-000-061-374 30.06.2021
28.06.2021

Social Financing SK, s. r. o.

č.z.: 100-000-293-901 k č.sp.: NBS1-000-061-924 29.06.2021
28.06.2021

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-294-190 k č.sp.: NBS1-000-061-372 30.06.2021
28.06.2021

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-294-196 k č.sp.: NBS1-000-061-373 30.06.2021
28.06.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-294-253 k č.sp.: NBS1-000-061-953 29.06.2021
28.06.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-294-113 k č.sp.: .: NBS1-000-059-823 29.06.2021
29.06.2021

J&T Global Finance XII., s.r.o.

č.z.: 100-000-293-993 k č.sp.: NBS1-000-061-937 01.07.2021
29.06.2021

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-294-781 k č.sp.: NBS1-000-061-957 22.07.2021
30.06.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-294-846 k č.sp.: NBS1-000-061-938 26.07.2021
30.06.2021

Intrum Slovakia s. r. o.

č.z.: 100-000-279-840 k č.sp.: NBS1-000-059-825 23.07.2021
01.07.2021

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-294-651 k č.sp.: NBS1-000-060-047 23.07.2021
01.07.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-295-185 k č.sp.: NBS1-000-062-071 23.07.2021
02.07.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-295-453 k č.sp.: NBS1-000-061-518 27.07.2021
02.07.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-295-445 k č.sp.: NBS1-000-061-519 27.07.2021
02.07.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-295-464 k č.sp.: NBS1-000-061-517 27.07.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>