Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1457/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4000/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4001/2013-1 23.04.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-3/2013-1 02.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-1/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-2/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-3/2013-1 03.05.2013
25.06.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-6706/2013-1 26.06.2013
07.07.2014 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-5167/2014-1 08.07.2014
04.10.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-8930/2013-1 07.10.2013
25.10.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-11752/2013-1 28.10.2013
13.11.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-12360/2013-1 14.11.2013
15.01.2014 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-14207/2013-1 16.01.2014
11.11.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-11749/2013-3 11.11.2013
23.10.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-11528/2013-3 28.10.2013
12.06.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5441-4/2014-1 16.06.2014
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>