Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
23.11.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-13091-1/2015-1 25.11.2015
24.11.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-13091-2/2015-1 25.11.2015
28.04.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-3740/2016-1 28.04.2016
20.06.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-2663/2016-1 21.06.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5885/2016-1 11.07.2016
10.02.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-899/2015-1 12.02.2015
10.02.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-898/2015-1 12.02.2015
10.02.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-897/2015-1 12.02.2015
22.04.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-3368/2015-1 23.04.2015
07.04.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-3307/2015-1 08.04.2015
09.12.2014

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-7451/2014-2 11.12.2014
22.05.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5795/2015-1 25.05.2015
31.07.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-8503/2015-1 21.08.2015
03.08.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-8233/2015-1 07.08.2015
16.12.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-265-602 k č.sp.: NBS1-000-056-128 22.12.2020
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-831 k č.sp.: NBS1-000-057-838 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-828 k č.sp.: NBS1-000-057-840 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-825 k č.sp.: NBS1-000-057-841 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-829 k č.sp.: NBS1-000-057-839 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-499 k č.sp.: NBS1-000-057-972 22.02.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>