Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
04.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-8141/2014-1 05.08.2014
23.09.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-9583/2014-1 23.09.2014
19.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-5789/2014-1 08.09.2014
12.03.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-2460/2014-1 13.03.2014
30.05.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-5401/2014-1 02.06.2014
01.08.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-8628/2013-1 06.08.2013
24.06.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-6846/2013-1 26.06.2013
16.05.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-5149/2013-1 17.05.2013
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
07.07.2014 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-5167/2014-1 08.07.2014
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1457/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4000/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4001/2013-1 23.04.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-3/2013-1 02.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-1/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-2/2013-1 03.05.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>