Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
01.08.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-8628/2013-1 06.08.2013
02.08.2013 Fajnorová Martina ODT-8646/2013 27.08.2013
02.08.2013 Ďuricová, Mgr. Daniela ODT-8647/2013 26.08.2013
26.11.2015

PROXENTA, SE

ODT-8660/2015-3 16.12.2015
15.07.2016

Hypohouse s.r.o.

ODT-8660/2016-1 19.07.2016
28.01.2015

VALOR, o.c.p., a.s.

ODT-8665/2014-1 06.02.2015
12.08.2015

TRUE, s.r.o.

ODT-8667/2015-1 04.09.2015
29.08.2015

Penta Funding Public, s.r.o.

ODT-8672/2015-1 30.08.2015
06.08.2013 JOJ Media House, a.s. ODT-8676/2013-1 06.08.2013
06.08.2013 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. ODT-8690/2013 27.08.2013
02.08.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-8691-1/2013 06.08.2013
16.09.2014 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. ODT-8716/2014-3 17.09.2014
19.07.2016

Nova Green Finance, a.s.

ODT-8760/2016-1 19.07.2016
24.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-878/2013-1 28.01.2013
04.09.2013 AB Asset Management k. s. ODT-8784/2013 13.09.2013
23.09.2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

ODT-8792/2015-1 23.09.2015
27.01.2014 GGE a.s. ODT-880/2014-1 27.01.2014
15.08.2013 Perfect Finance Servis s.r.o. ODT-8822/2013 23.09.2013
27.08.2013 Perfect Broker Servis s.r.o. ODT-8823/2013-1 18.09.2013
13.08.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ODT-8835/2013-1 14.08.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>