Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05.08.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-300-206 k č.sp.: NBS1-000-061-750 06.08.2021
05.08.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-300-203 k č.sp.: NBS1-000-057-665 06.08.2021
19.07.2021

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-297-477 k č.sp.: NBS1-000-062-126 07.08.2021
02.08.2021

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

č.z.: 100-000-299-460 k č.sp.: NBS1-000-062-169 11.08.2021
21.07.2021

Credit Forex s.r.o.

č.z.: 100-000-294-492 k č.sp.: NBS1-000-057-390 11.08.2021
09.08.2021

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-299-675 k č.sp.: NBS1-000-062-643 16.08.2021
05.08.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-274 k č.sp.: NBS1-000-054-466 16.08.2021
16.08.2021

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-300-629 k č.sp.: NBS1-000-056-306 18.08.2021
17.08.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-300-333 k č.sp.: NBS1-000-063-117 18.08.2021
21.07.2021

LEKOL s.r.o.

č.z.: 100-000-293-524 k č.sp.: NBS1-000-057-391 18.08.2021
30.07.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-278-279 k č.sp.: NBS1-000-059-036 19.08.2021
09.08.2021

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-300-435 k č.sp.: NBS1-000-062-333 20.08.2021
05.08.2021

CEMMAC a.s.

č.z.: 100-000-299-247 k č.sp.: NBS1-000-062-912 24.08.2021
25.08.2021

UNIQA poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-302-054 k č.sp.: NBS1-000-060-227 25.08.2021
24.08.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-301-550 k č.sp.: NBS1-000-060-404 25.08.2021
24.08.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-301-856 k č.sp.: NBS1-000-060-403 25.08.2021
05.08.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-273 k č.sp.: NBS1-000-054-461 26.08.2021
09.08.2021

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-300-432 k č.sp.: NBS1-000-062-125 28.08.2021
18.08.2021

Crystal Call, a. s.

č.z.: 100-000-301-583 k č.sp.: NBS1-000-063-222 30.08.2021
10.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-300-630 k č.sp.: NBS1-000-062-124 31.08.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>