Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.07.2021

CC Omikron s.r.o.

č.z.: 100-000-298-871 k č.sp.: NBS1-000-062-835 29.07.2021
28.07.2021

Social Financing SK, s. r. o.

č.z.: 100-000-298-872 k č.sp.: NBS1-000-062-834 29.07.2021
28.07.2021

AppleTrade, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-751 k č.sp.: NBS1-000-061-867 05.08.2021
30.07.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-278-279 k č.sp.: NBS1-000-059-036 19.08.2021
02.08.2021

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

č.z.: 100-000-299-460 k č.sp.: NBS1-000-062-169 11.08.2021
05.08.2021

CEMMAC a.s.

č.z.: 100-000-299-247 k č.sp.: NBS1-000-062-912 24.08.2021
05.08.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-300-206 k č.sp.: NBS1-000-061-750 06.08.2021
05.08.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-300-203 k č.sp.: NBS1-000-057-665 06.08.2021
05.08.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-274 k č.sp.: NBS1-000-054-466 16.08.2021
05.08.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-273 k č.sp.: NBS1-000-054-461 26.08.2021
09.08.2021

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-299-675 k č.sp.: NBS1-000-062-643 16.08.2021
09.08.2021

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-300-435 k č.sp.: NBS1-000-062-333 20.08.2021
09.08.2021

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-300-432 k č.sp.: NBS1-000-062-125 28.08.2021
10.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-300-630 k č.sp.: NBS1-000-062-124 31.08.2021
12.08.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-301-016 k č.sp.: NBS1-000-062-481 03.09.2021
12.08.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-300-967 k č.sp.: NBS1-000-060-641 01.09.2021
16.08.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-301-418 k č.sp.: NBS1-000-060-642 07.09.2021
16.08.2021

VALOR o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-301-219 k č.sp.: NBS1-000-059-657 04.09.2021
16.08.2021

Golden Oak Capital, a.s.

č.z.: 100-000-300-928 k č.sp.: NBS1-000-056-064 04.09.2021
16.08.2021

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-300-629 k č.sp.: NBS1-000-056-306 18.08.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>