Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-3/2013-1 03.05.2013
25.06.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-6706/2013-1 26.06.2013
04.10.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-8930/2013-1 07.10.2013
25.10.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-11752/2013-1 28.10.2013
13.11.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-12360/2013-1 14.11.2013
15.01.2014 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-14207/2013-1 16.01.2014
11.11.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-11749/2013-3 11.11.2013
23.10.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-11528/2013-3 28.10.2013
10.07.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-6862/2014-1 11.07.2014
12.06.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5441-4/2014-1 16.06.2014
12.06.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5441-2/2014-1 16.06.2014
12.06.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5441-1/2014-1 16.06.2014
12.06.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5441-3/2014-1 16.06.2014
30.10.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-10586/2014-2 31.10.2014
30.10.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-10587/2014-2 31.10.2014
30.10.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-10590/2014-2 31.10.2014
30.10.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 31.10.2014
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-712 k č.sp.: NBS1-000-055-810 17.12.2020
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-719 k č.sp.: NBS1-000-055-807 17.12.2020
17.12.2020 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-265-703 k č.sp.: NBS1-000-055-809 17.12.2020
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>