Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
10.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-300-630 k č.sp.: NBS1-000-062-124 31.08.2021
12.08.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-300-967 k č.sp.: NBS1-000-060-641 01.09.2021
30.08.2021

mFinanse SK s. r. o.

č.z.: 100-000-302-814 k č.sp.: NBS1-000-063-251 02.09.2021
12.08.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-301-016 k č.sp.: NBS1-000-062-481 03.09.2021
16.08.2021

VALOR o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-301-219 k č.sp.: NBS1-000-059-657 04.09.2021
16.08.2021

Golden Oak Capital, a.s.

č.z.: 100-000-300-928 k č.sp.: NBS1-000-056-064 04.09.2021
16.08.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-301-418 k č.sp.: NBS1-000-060-642 07.09.2021
02.09.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-303-655 k č.sp.: NBS1-000-062-194 08.09.2021
18.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-265 k č.sp.: NBS1-000-061-746 08.09.2021
08.09.2021

Eurovea 2 financing, s.r.o.

č.z.: 100-000-304-260 k č.sp.: NBS1-000-063-821 10.09.2021
23.08.2021

Finax, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-302-159 k č.sp.: NBS1-000-060-298 11.09.2021
06.09.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-303-238 k č.sp.: NBS1-000-063-528 13.09.2021
02.09.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-303-704 k č.sp.: NBS1-000-063-157 13.09.2021
31.08.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-302-959 k č.sp.: NBS1-000-059-950 13.09.2021
26.08.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-295-553 k č.sp.: NBS1-000-061-622 14.09.2021
14.09.2021

Lucron Finance 2, s.r.o.

č.z.: 100-000-304-754 k č.sp.: NBS1-000 063 893 16.09.2021
26.08.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-302-228 k č.sp.: NBS1-000-063-545 17.09.2021
18.08.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-300-968 k č.sp.: NBS1-000-061-330 17.09.2021
18.08.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-300-969 k č.sp.: NBS1-000-061-507 17.09.2021
20.09.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-305-909 k č.sp.: NBS1-000-061-749 21.09.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>