Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.08.2021

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-300-629 k č.sp.: NBS1-000-056-306 18.08.2021
17.08.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-300-333 k č.sp.: NBS1-000-063-117 18.08.2021
18.08.2021

Crystal Call, a. s.

č.z.: 100-000-301-583 k č.sp.: NBS1-000-063-222 30.08.2021
18.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-265 k č.sp.: NBS1-000-061-746 08.09.2021
18.08.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-300-968 k č.sp.: NBS1-000-061-330 17.09.2021
18.08.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-300-969 k č.sp.: NBS1-000-061-507 17.09.2021
23.08.2021

Finax, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-302-159 k č.sp.: NBS1-000-060-298 11.09.2021
24.08.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-301-550 k č.sp.: NBS1-000-060-404 25.08.2021
24.08.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-301-856 k č.sp.: NBS1-000-060-403 25.08.2021
25.08.2021

UNIQA poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-302-054 k č.sp.: NBS1-000-060-227 25.08.2021
26.08.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-295-553 k č.sp.: NBS1-000-061-622 14.09.2021
26.08.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-302-228 k č.sp.: NBS1-000-063-545 17.09.2021
30.08.2021

mFinanse SK s. r. o.

č.z.: 100-000-302-814 k č.sp.: NBS1-000-063-251 02.09.2021
31.08.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-302-959 k č.sp.: NBS1-000-059-950 13.09.2021
02.09.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-303-704 k č.sp.: NBS1-000-063-157 13.09.2021
02.09.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-303-655 k č.sp.: NBS1-000-062-194 08.09.2021
06.09.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-301-382 k č.sp.: NBS1-000-059-554 25.09.2021
06.09.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-303-238 k č.sp.: NBS1-000-063-528 13.09.2021
08.09.2021

Eurovea 2 financing, s.r.o.

č.z.: 100-000-304-260 k č.sp.: NBS1-000-063-821 10.09.2021
09.09.2021

Demjan Vladimír

č.z.: 100-000-303-010 k č.sp.: NBS1-000-058-253 08.10.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>