Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20.09.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-305-909 k č.sp.: NBS1-000-061-749 21.09.2021
20.09.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-305-816 k č.sp.: NBS1-000-055-822 22.09.2021
21.09.2021

ADIKIA s.r.o.

č.z.: 100-000-305-209 k č.sp.: NBS1-000-063-957 22.09.2021
21.09.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-305-879 k č.sp.: NBS1-000-064-057 22.09.2021
21.09.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-305-874 k č.sp.: NBS1-000-064-032 22.09.2021
21.09.2021

Dr. Max Funding, s.r.o.

č.z.: 100-000-304-760 k č.sp.: NBS1-000-063-895 24.09.2021
21.09.2021

PROXENTA Fundraising s.r.o.

č.z.: 100-000-305-789 k č.sp.: NBS1-000-063-894 24.09.2021
06.09.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-301-382 k č.sp.: NBS1-000-059-554 25.09.2021
16.09.2021

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-305-537 k č.sp.: NBS1-000-057-981 28.09.2021
20.09.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-304-947 k č.sp.: NBS1-000-063-926 29.09.2021
14.09.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-304-193 k č.sp.: NBS1-000-063-805 29.09.2021
22.09.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-306-332 k č.sp.: NBS1-000-063-551 30.09.2021
22.09.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-306-327 k č.sp.: NBS1-000-063-552 30.09.2021
29.09.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-307-059 k č.sp.: NBS1-000-063-283 30.09.2021
27.09.2021

Credit Forex s.r.o.

č.z.: 100-000-269-150 k č.sp.: NBS1-000-052-233 04.10.2021
29.09.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-307-266 k č.sp.: NBS1-000-064-387 06.10.2021
05.10.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-307-760 k č.sp.: NBS1-000-062-899 07.10.2021
07.10.2021

FelixInvest, a.s.

č.z.: 100-000-307-279 k č.sp.: NBS1-000-064-381 07.10.2021
07.10.2021

FelixInvest, a.s.

č.z.: 100-000-307-284 k č.sp.: NBS1-000-064-382 07.10.2021
09.09.2021

Demjan Vladimír

č.z.: 100-000-303-010 k č.sp.: NBS1-000-058-253 08.10.2021
Zobraziť stránku: << < 211 212 213 214 > >>