Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.09.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-059-912 k č.sp.: NBS1-000-015-290 19.09.2017
14.09.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-059-913 k č.sp.: NBS1-000-015-290 19.09.2017
28.08.2015 VÚB Leasing, a. s. ODB-6192-2/2015 28.08.2015
12.02.2016 VÚB Leasing, a. s. ODB-1057-1/2016 16.02.2016
12.02.2016 VÚB Leasing, a. s. ODB-1057-3/2016 16.02.2016
12.02.2016 VÚB Leasing, a. s. ODB-1057-2/2016 16.02.2016
17.12.2012 VV KAPITAL Slovakia s. r. o. ODT-7768/2012-3 18.01.2013
22.02.2013 Walid s.r.o. ODT-13529/2012-1 19.03.2013
23.09.2016 Walton Investment, SE ODB-10460/2016-1 26.09.2016
22.01.2014 WATTFORD & COMPANY SLOVAKIA s. r. o.  ODT-236/2014-1 13.02.2014
21.07.2014 Wealth Effect Management s.r.o. ODT-7603/2014-1 19.08.2014
26.03.2014 Wealth Effect Management s.r.o. ODT-2945/2014-1 31.03.2014
15.05.2013 WEIDNER INVESTMENTS, a.s. ODT-4516/2013-1 17.05.2013
10.07.2014 Willis Group s. r. o. ODT-4700/2014 06.08.2014
17.12.2012 Win GP, s. r. o. ODT-7629/2012-3 18.01.2013
05.02.2015 WinFin a.s. ODT-10486/2014-2 24.02.2015
07.05.2014 Winners Group, a. s. ODT-3465/2014-1 14.05.2014
02.03.2018 WM Consulting & Communication, s. r. o., IFF spoločnosť, a. s., JUDr. Branislav Jurga, Ing. Zdeněk Pátek č.z.: 100-000-089-098 k č.sp.: NBS1-000-018-245 05.04.2018
05.11.2018 Wüstenrot poisťovňa, a.s. NBS1-000-022-669 28.11.2018
11.06.2014 Wüstenrot poisťovňa, a.s. ODT-1305/2014-3 27.06.2014
Zobraziť stránku: << < 211 212 213 > >>