Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-2/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-3/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-4/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-5/2014-1 17.10.2014
16.10.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-9113-6/2014-1 17.10.2014
14.08.2013 Brezianská Michaela ODT-9123/20132 22.08.2013
17.08.2015

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

ODT-9149/2015-1 28.08.2015
17.08.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ODT-9150/2015-1 28.08.2015
05.08.2016

Penta Funding Public, s.r.o.

ODT-9172/2016-1 05.08.2016
12.09.2013 ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost ODT-9202/2013-1 13.09.2013
12.09.2013 ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost ODT-9203/2013-1 13.09.2013
14.08.2013 e.i.com, s.r.o. ODT-9227/2013 15.08.2013
08.09.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-9227/2014-1 08.09.2014
26.09.2014 K&D INVESTMENTS, s.r.o. ODT-9228/2014-1 01.10.2014
12.08.2016

Dudás Pavol

ODT-9246/2016-1 17.08.2016
22.08.2016

PBE, s.r.o.

ODT-9279/2016-1 12.09.2016
11.08.2016

K & K poist., s.r.o.

ODT-9281/2016-1 31.08.2016
22.08.2016

IRM SLOVAKIA s.r.o.

ODT-9282/2016-1 23.08.2016
09.08.2016

C & K GROUP s.r.o.

ODT-9288/2016-1 31.08.2016
18.09.2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ODT-9315/2014-1 29.09.2014
Zobraziť stránku: << < 211 212 213 214 215 216 > >>