Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.11.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-138-679 k č.sp.: NBS1-000-029-057 22.11.2018
22.11.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-138-687 k č.sp.: NBS1-000-029-056 22.11.2018
25.10.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-133-370 k č.sp.: NBS1-000-029-058 05.11.2018
10.01.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-147-124 k č.sp.: NBS1-000-030-089 17.01.2019
26.06.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-113-026 k č.sp.: NBS1-000-025-472 26.06.2018
11.04.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-164-817 k č.sp.: NBS1-000-035-790 15.04.2019
03.06.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-173-876 k č.sp.: NBS1-000-037-446 05.06.2019
25.06.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.: 100-000-177-695 k č.sp.: NBS1-000-038-037 26.06.2019
21.12.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.: 100-000-012-373 k č.sp.: NBS1-000-004-133 22.12.2016
20.05.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-5146/2016-2 24.05.2016
20.05.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-5144/2016-2 24.05.2016
09.11.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-069-817 k č.sp.: NBS1-000-016-107 16.11.2017
09.11.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-069-849 k č.sp.: NBS1-000-016-288 16.11.2017
09.11.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-069-842 k č.sp.: NBS1-000-016-289 16.11.2017
23.02.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-025-148 k č.sp.: NBS1-000-004-953 23.02.2017
19.01.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-14764/2015-3 20.01.2016
26.01.2015 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-10990/2014 03.02.2015
02.06.2014 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-5292/2014 04.06.2014
10.12.2013 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-13371/2013 12.12.2013
01.07.2013 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-6057/2013 03.07.2013
Zobraziť stránku: << < 211 212 213 > >>