Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
21.12.2012 Reliance Group, s.r.o. ODT-7641/2012-3 15.01.2013
21.12.2012 Struhár, Ing. Pavol ODT-7763/2012-3 22.01.2013
20.12.2012

Kiš Radoslav

ODT-7767/2012-3 11.01.2013
20.12.2012 Jäger – Poisťovacia kancelária Slovensko, s.r.o. ODT-7604/2012-3 18.01.2013
20.12.2012 Procházka Tibor ODT-7627/2012-3 18.01.2013
20.12.2012 Klimek Štefan ODT-7626/2012-3 17.01.2013
20.12.2012 HONORIS FINANCE SK, s. r. o. ODT-7601/2012-3 11.01.2013
20.12.2012 Infinitus Finanzmanagement, s. r. o. ODT-7608/2012-3 23.01.2013
20.12.2012 InFin Trade s.r.o. ODT-8606/2012-3 17.01.2013
20.12.2012 Roswell Marketing, s.r.o. ODT-7611/2012-3 21.01.2013
20.12.2012 Gold Mean s.r.o. ODT-7613/2012-3 18.01.2013
20.12.2012 Kiš Radoslav ODT-7767/2012-3 11.01.2013
20.12.2012 Arca Consulting, s. r. o. ODT-12374/2012-1 11.01.2013
19.12.2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13042/2012 08.01.2013
17.12.2012 Figura Peter ODT-7765/2012-3 18.01.2013
17.12.2012 PROFITUM s.r.o. ODT-7625/2012-3 21.01.2013
17.12.2012 Win GP, s. r. o. ODT-7629/2012-3 18.01.2013
17.12.2012 Sentia s.r.o. ODT-12942/2012-1 25.01.2013
17.12.2012 Finance Group SK, s.r.o. ODT-7928/2012-4 17.01.2013
17.12.2012 Kručay Martin ODT-11978/2012 04.01.2013
Zobraziť stránku: << < 211 212 213 214 215 216 > >>