Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.12.2012 V D H.SK, spol. s r.o. ODT-7606/2012-3 14.01.2013
08.01.2013 Prima banka Slovensko, a. s. ODB-10/2013 15.01.2013
11.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-345/2013-1 15.01.2013
11.01.2013 Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. ODT-13502/2012 15.01.2013
21.12.2012 Reliance Group, s.r.o. ODT-7641/2012-3 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-3/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-2/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-1/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-4/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-1/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-2/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-3/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-4/2012-1 15.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-3/2012-1 16.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-4/2012-1 16.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-1/2012-1 16.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13228/2012-1 16.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-2/2012-1 16.01.2013
17.12.2012 Finance Group SK, s.r.o. ODT-7928/2012-4 17.01.2013
20.12.2012 InFin Trade s.r.o. ODT-8606/2012-3 17.01.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>