Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-490/2013-1 17.01.2013
11.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13237/2012 17.01.2013
09.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-89/2013 17.01.2013
10.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-10419/2012 17.01.2013
20.12.2012 Klimek Štefan ODT-7626/2012-3 17.01.2013
20.12.2012 Jäger – Poisťovacia kancelária Slovensko, s.r.o. ODT-7604/2012-3 18.01.2013
20.12.2012 Procházka Tibor ODT-7627/2012-3 18.01.2013
17.12.2012 Figura Peter ODT-7765/2012-3 18.01.2013
17.12.2012 Win GP, s. r. o. ODT-7629/2012-3 18.01.2013
20.12.2012 Gold Mean s.r.o. ODT-7613/2012-3 18.01.2013
17.12.2012 VV KAPITAL Slovakia s. r. o. ODT-7768/2012-3 18.01.2013
17.12.2012 Fajgel, Ing. Daniel ODT-7619/2012-3 18.01.2013
20.12.2012 Roswell Marketing, s.r.o. ODT-7611/2012-3 21.01.2013
21.12.2012 HRB Finance Group s.r.o. ODT-7634/2012-3 21.01.2013
21.12.2012 Kaššay Adrian ODT-7703/2012-3 21.01.2013
17.12.2012 PROFITUM s.r.o. ODT-7625/2012-3 21.01.2013
21.12.2012 Struhár, Ing. Pavol ODT-7763/2012-3 22.01.2013
22.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-828/2013-1 23.01.2013
20.12.2012 Infinitus Finanzmanagement, s. r. o. ODT-7608/2012-3 23.01.2013
20.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-11751-2/2012 23.01.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>