Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
09.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-73/2013-1 10.01.2013
09.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-74/2013-1 10.01.2013
10.01.2013 ABC Solutions, s. r. o. ODT-9964/2012-1 31.01.2013
10.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-10419/2012 17.01.2013
11.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13237/2012 17.01.2013
11.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-345/2013-1 15.01.2013
11.01.2013 Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. ODT-13502/2012 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-3/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-2/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-1/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-13479-4/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-1/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-2/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-3/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-13087-4/2012-1 15.01.2013
11.01.2013 AXA, d.d.s., a.s. ODT-13840/2012-1 11.01.2013
11.01.2013 AXA, d.d.s., a.s. ODT-13841/2012-1 11.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-3/2012-1 16.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-4/2012-1 16.01.2013
14.01.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-13229-1/2012-1 16.01.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>