Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-827 k č.sp.: NBS1-000-065-518 11.11.2021
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-826 k č.sp.: NBS1-000-065-516 11.11.2021
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-824 k č.sp.: NBS1-000-065-517 11.11.2021
08.11.2021

JOJ Media House, a.s.

č.z.: 100-000-313-544 k č.sp.: NBS1-000-065-685 09.11.2021
18.10.2021

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-310-080 k č.sp.: NBS1-000-065-176 09.11.2021
25.10.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-307-106 k č.sp.: NBS1-000-064-33 08.11.2021
04.11.2021 NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. č.z.: 100-000-314-089 k č.sp.:NBS1-000-065-138 05.11.2021
03.11.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-314-014 k č.sp.: NBS1-000-061-913 04.11.2021
22.10.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-307-286 k č.sp.: NBS1-000-063-904 03.11.2021
28.10.2021

Avanea, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-505 k č.sp.: NBS1-000-058-266 03.11.2021
08.10.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-308-199 k č.sp.: NBS1-000-063-902 29.10.2021
29.09.2021

Aristokrat U&D s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

č.z.: 100-000-307-185 k č.sp.: NBS1-000-061-357 26.10.2021
12.10.2021 UNIQA pojišťovna, a.s. 100-000-310-107 26.10.2021
21.10.2021

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-311-541 k č.sp.: NBS1-000-065-285 22.10.2021
18.10.2021

VÚB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-308-246 k č.sp.: NBS1-000-063-400 22.10.2021
29.09.2021

Ahoj a.s.

č.z.: 100-000-302-131 k č.sp.: NBS1-000-063-544 22.10.2021
21.10.2021

Pro Partners Development, s.r.o.

č.z.: 100-000-311-812 k č.sp.: NBS1-000-065-321 21.10.2021
18.10.2021

365.bank, a. s.

č.z.: 100-000-310-415 k č.sp.: NBS1-000-065-054 18.10.2021
27.09.2021

Infinity ELITE, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-306-953 k č.sp.: NBS1-000-056-634 16.10.2021
14.10.2021

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-310-473 k č.sp.: NBS1-000-061-882 15.10.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>