Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-826 k č.sp.: NBS1-000-065-516 11.11.2021
02.11.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-824 k č.sp.: NBS1-000-065-517 11.11.2021
02.11.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-311-030 k č.sp.: NBS1-000-064-668 25.11.2021
28.10.2021

Avanea, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-312-505 k č.sp.: NBS1-000-058-266 03.11.2021
27.10.2021

Generali Poisťovňa, a. s.

č.z.: 100-000-312-875 k č.sp.: NBS1-000-060-834 11.11.2021
27.10.2021

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-312-712 k č.sp.: NBS1-000-065-211 22.11.2021
25.10.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-307-106 k č.sp.: NBS1-000-064-33 08.11.2021
25.10.2021

Intrum Slovakia s. r. o.

č.z.: 100-000-312-224 k č.sp.: NBS1-000-058-185 13.11.2021
22.10.2021

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-307-286 k č.sp.: NBS1-000-063-904 03.11.2021
21.10.2021

Pro Partners Development, s.r.o.

č.z.: 100-000-311-812 k č.sp.: NBS1-000-065-321 21.10.2021
21.10.2021

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-311-541 k č.sp.: NBS1-000-065-285 22.10.2021
18.10.2021

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-310-080 k č.sp.: NBS1-000-065-176 09.11.2021
18.10.2021

365.bank, a. s.

č.z.: 100-000-310-415 k č.sp.: NBS1-000-065-054 18.10.2021
18.10.2021

VÚB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-308-246 k č.sp.: NBS1-000-063-400 22.10.2021
14.10.2021

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-310-473 k č.sp.: NBS1-000-061-882 15.10.2021
13.10.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-309-696 k č.sp.: NBS1-000-064-236 14.10.2021
13.10.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-309-698 k č.sp.: NBS1-000-064-237 14.10.2021
12.10.2021 UNIQA pojišťovna, a.s. 100-000-310-107 26.10.2021
11.10.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-309-610 k č.sp.: NBS1-000-063-604 14.10.2021
11.10.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-309-156 k č.sp.: NBS1-000-063-244 14.10.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>