Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
23.10.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-11528/2013-3 28.10.2013
25.03.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-1646/2013-2 02.04.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-2/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-1/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-4/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-3/2013-1 12.06.2013
19.08.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-8321/2013-2 21.08.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1457/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4000/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4001/2013-1 23.04.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-3/2013-1 02.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-1/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-2/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-3/2013-1 03.05.2013
25.06.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-6706/2013-1 26.06.2013
04.10.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-8930/2013-1 07.10.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>