Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11436/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11440/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11442/2012-6 31.01.2013
10.01.2013 ABC Solutions, s. r. o. ODT-9964/2012-1 31.01.2013
03.01.2013 NFP, s.r.o. ODT-7614/2012-3 31.01.2013
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
29.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a.s. ODT-1010/2013-1 31.01.2013
01.02.2013 Slovak Telekom, a.s. ODB-10647-8/2012 01.02.2013
01.02.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ODB-12791-5/2012 01.02.2013
01.02.2013 Orange Slovensko, a.s. ODB-11069-6/2012 01.02.2013
25.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-659/2013-1 01.02.2013
25.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-658/2013-1 01.02.2013
31.01.2013 Tatry moutain resorts, a.s. ODT-717/2014-1 04.02.2013
28.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-649/2013 05.02.2013
06.02.2013 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1447/2013-1 07.02.2013
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-1197/2013-1 11.02.2013
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-7842/2012-1 11.02.2013
06.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1400/2013-1 11.02.2013
07.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1468/2013-1 11.02.2013
15.01.2013 Reality Invest Trust, s.r.o. ODT-13285/2012 12.02.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>