Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13371/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13381/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13385/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-649/2013 05.02.2013
29.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a.s. ODT-1010/2013-1 31.01.2013
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11429/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11430/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11428/2012-10 31.01.2013
30.01.2013 Multi Way Partner, s.r.o. ODT-12260-3/2012 14.02.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11436/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11440/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11442/2012-6 31.01.2013
31.01.2013 Tatry moutain resorts, a.s. ODT-717/2014-1 04.02.2013
01.02.2013 Peter Gramata ODT-1274/2013 27.02.2013
01.02.2013 Slovak Telekom, a.s. ODB-10647-8/2012 01.02.2013
01.02.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ODB-12791-5/2012 01.02.2013
01.02.2013 Orange Slovensko, a.s. ODB-11069-6/2012 01.02.2013
05.02.2013 OTP Banka Slovensko, a. s. ODB-626/2013 15.02.2013
05.02.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-214/2013-1 12.02.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>