Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
25.10.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-11752/2013-1 28.10.2013
13.11.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-12360/2013-1 14.11.2013
07.07.2014 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-5167/2014-1 08.07.2014
15.01.2014 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-14207/2013-1 16.01.2014
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
16.05.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-5149/2013-1 17.05.2013
24.06.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-6846/2013-1 26.06.2013
01.08.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-8628/2013-1 06.08.2013
26.08.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-9691/2013-1 27.08.2013
05.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-11744/2013 08.11.2013
07.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12208/2013 08.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-1/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-2/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-3/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-4/2013 25.11.2013
28.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12829/2013 02.12.2013
11.02.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-1340/2014-1 13.02.2014
12.03.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-2460/2014-1 13.03.2014
30.05.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-5401/2014-1 02.06.2014
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>