Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.11.2016

Salve Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-007-663 k č.sp.: NBS1-000-000-413 25.11.2016
02.12.2016

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-007-682 k č.sp.: NBS1-000-001-450 02.12.2016
24.11.2016

MetLife Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-007-802 k č.sp.: NBS1-000-003-062 15.11.2016
24.11.2016

Finod SK s.r.o.

č.z.: 100-000-007-825 k č.sp.: NBS1-000-003-073 21.12.2016
24.11.2016

Reality Invest Trust, s.r.o.

č.z.: 100-000-007-838 k č.sp.: NBS1-000-003-078 22.12.2016
24.11.2016

Brainfin Insurance Services s.r.o.

č.z.: 100-000-007-936 k č.sp.: NBS1-000-002-839 24.11.2016
24.11.2016

STABILITA, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-008-025 k č.sp.: NBS1-000-003-121 13.10.2017
24.11.2016

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-008-032 k č.sp.: NBS1-000-003-122 13.10.2017
25.11.2016

Pafko Roman

č.z.: 100-000-008-213 k č.sp.: 100-000-008-213 19.12.2016
25.11.2016

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-008-403 k č.sp.: NBS1-000-003-279 29.11.2016
07.12.2016

I.D.C. Holding, a.s.

č.z.: 100-000-008-502 k č.sp.: NBS1-000-000-670 09.12.2016
29.11.2016 ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky č.z.: 100-000-009-027 k č.sp.: NBS1-000-003-450 30.11.2016
01.12.2016

Goldman Street, a.s.

č.z.: 100-000-009-064 k č.sp.: NBS1-000-002-646 02.12.2016
30.11.2016

Horváth Attila

č.z.: 100-000-009-188 k č.sp.: NBS1-000-002-558 27.12.2016
30.11.2016 POHOTOVOSŤ, s.r.o. č.z.: 100-000-009-213 k č.sp.: NBS1-000-000-531 20.12.2016
30.11.2016

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-009-457 k č.sp.: NBS1-000-003-020 05.12.2016
03.05.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-009-633 k č.sp.: NBS1-000-009-633 04.05.2017
02.12.2016

DINAMIA s.r.o.

č.z.: 100-000-009-704 k č.sp.: NBS1-000-002-313 02.12.2016
01.12.2016 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. č.z.: 100-000-009-785 k č.sp.: NBS1-000-002-601 02.12.2016
02.12.2016

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-009-975 k č.sp.: NBS1-00-003-525 05.12.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>