Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05.02.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-214/2013-1 12.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1214/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1211/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1212/2013 13.02.2013
13.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1421/2013-1 14.02.2013
11.02.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1615/2013-1 14.02.2013
30.01.2013 Multi Way Partner, s.r.o. ODT-12260-3/2012 14.02.2013
05.02.2013 OTP Banka Slovensko, a. s. ODB-626/2013 15.02.2013
06.02.2013 Československá obchodná banka, a. s. ODB-1415/2013 15.02.2013
14.02.2013 PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. ODT-1572/2013-1 18.02.2013
14.02.2013

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

ODT-1572/2013-1 18.02.2013
18.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1847/2013-1 21.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2031/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2026/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2024/2013-1 25.02.2013
25.02.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-1873/2013-1 25.02.2013
26.02.2013 Sberbank Slovensko, a.s. ODT-2117/2013-1 26.02.2013
01.02.2013 Peter Gramata ODT-1274/2013 27.02.2013
27.02.2013 REALITY GOLD - Bratislava, s.r.o. ODT-1903/2013 27.02.2013
25.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2029/2013-1 27.02.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>