Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-1197/2013-1 11.02.2013
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-7842/2012-1 11.02.2013
06.02.2013 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1447/2013-1 07.02.2013
06.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1400/2013-1 11.02.2013
06.02.2013 ML Partners, s.r.o. ODT-1339/2013-1 05.03.2013
06.02.2013 Československá obchodná banka, a. s. ODB-1415/2013 15.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1214/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1211/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1212/2013 13.02.2013
07.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1468/2013-1 11.02.2013
11.02.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1615/2013-1 14.02.2013
13.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1421/2013-1 14.02.2013
14.02.2013 PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. ODT-1572/2013-1 18.02.2013
14.02.2013

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

ODT-1572/2013-1 18.02.2013
15.02.2013 AMI PARTNERS, s.r.o. ODT-1008/2013-1 08.03.2013
18.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1847/2013-1 21.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2031/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2026/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODT-2024/2013-1 25.02.2013
21.02.2013 AEGON Životná poisťovňa, a.s. ODT-2069/2013-1 04.03.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>