Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.05.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-286-776 k č.sp.: NBS1-000-060-519 12.05.2021
11.05.2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-286-957 k č.sp.: NBS1-000-060-463 14.05.2021
11.05.2021

InsurePlus a.s.

č.z.: 100-000-284-755 k č.sp.: NBS1-000-059-692 17.05.2021
11.05.2021

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-287-341 k č.sp.: NBS1-000-060-451 14.05.2021
11.05.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-286-109 k č.sp.: NBS1-000-060-365 17.05.2021
11.05.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-286-675 k č.sp.: NBS1-000-060-490 17.05.2021
11.05.2021 ZFP akadémia, a.s. NBS1-000-054-325 19.05.2021
10.05.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-286-539 k č.sp.: NBS1-000-053-400 01.06.2021
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-734 k č.sp.: NBS1-000-058-836 11.05.2021
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-730 k č.sp.: NBS1-000-058-837 11.05.2021
05.05.2021

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-286-448 k č.sp.: NBS1-000-059-027 13.05.2021
05.05.2021

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-285-516 k č.sp.: NBS1-000-060-199 28.05.2021
30.04.2021

PARTNERS poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-285-695 k č.sp.: NBS1-000-054-367 11.05.2021
30.04.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-285-158 k č.sp.: NBS1-000-053-525 11.05.2021
30.04.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-248-942 k č.sp.: NBS1-000-053-345 11.05.2021
29.04.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-258-801 k č.sp.: NBS1-000-055-154 07.05.2021
29.04.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-285-127 k č.sp.: NBS1-000-060-110 05.05.2021
27.04.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-284-586 k č.sp.: NBS1-000-059-336 29.04.2021
27.04.2021

ALCHEMAS s.r.o.

č.z.: 100-000-284-744 k č.sp.: NBS1-000-059-151 31.05.2021
27.04.2021

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-284-939 k č.sp.: NBS1-000-059-720 29.04.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>