Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.08.2021

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-300-969 k č.sp.: NBS1-000-061-507 17.09.2021
18.08.2021

Crystal Call, a. s.

č.z.: 100-000-301-583 k č.sp.: NBS1-000-063-222 30.08.2021
18.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-265 k č.sp.: NBS1-000-061-746 08.09.2021
17.08.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-300-333 k č.sp.: NBS1-000-063-117 18.08.2021
16.08.2021

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-300-629 k č.sp.: NBS1-000-056-306 18.08.2021
16.08.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-301-418 k č.sp.: NBS1-000-060-642 07.09.2021
16.08.2021

VALOR o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-301-219 k č.sp.: NBS1-000-059-657 04.09.2021
16.08.2021

Golden Oak Capital, a.s.

č.z.: 100-000-300-928 k č.sp.: NBS1-000-056-064 04.09.2021
12.08.2021

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-300-967 k č.sp.: NBS1-000-060-641 01.09.2021
12.08.2021

K-PAY, a.s.

č.z.: 100-000-301-016 k č.sp.: NBS1-000-062-481 03.09.2021
10.08.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-300-630 k č.sp.: NBS1-000-062-124 31.08.2021
09.08.2021

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-300-432 k č.sp.: NBS1-000-062-125 28.08.2021
09.08.2021

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-299-675 k č.sp.: NBS1-000-062-643 16.08.2021
09.08.2021

ČSOB Leasing, a.s.

č.z.: 100-000-300-435 k č.sp.: NBS1-000-062-333 20.08.2021
05.08.2021

CEMMAC a.s.

č.z.: 100-000-299-247 k č.sp.: NBS1-000-062-912 24.08.2021
05.08.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-274 k č.sp.: NBS1-000-054-466 16.08.2021
05.08.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-298-273 k č.sp.: NBS1-000-054-461 26.08.2021
05.08.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-300-206 k č.sp.: NBS1-000-061-750 06.08.2021
05.08.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-300-203 k č.sp.: NBS1-000-057-665 06.08.2021
02.08.2021

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

č.z.: 100-000-299-460 k č.sp.: NBS1-000-062-169 11.08.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>