Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.03.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-2457/2014-1 13.03.2014
19.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-5789/2014-1 08.09.2014
23.09.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-9583/2014-1 23.09.2014
04.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-8141/2014-1 05.08.2014
28.05.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. NBS1-000-028-079 05.06.2019
30.09.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.: 100-000-191-190 k č.sp.: NBS1-000-036-855 30.09.2019
10.03.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.:100-000-027-864 k č.sp.: NBS1-000-004-533 13.03.2017
14.05.2018 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.:100-000-105-179 k č.sp.: NBS1-000-020-409 24.05.2018
10.11.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. 100-000-005-303 11.11.2016
06.05.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-3629/2016-2 06.05.2016
25.07.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-6945/2016-2 27.07.2016
18.12.2017 Všeobecná úverová banka, a. s. (právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.) č.z.: 100-000-077-996 k č.sp.: NBS1-000-007-300 03.12.2018
27.11.2018 Všeobecná úverová banka, a. s. (právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.) NBS1-000-024-396 03.12.2018
14.09.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-9129/2015-2 14.09.2015
11.05.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-3640/2015-1 11.05.2015
07.08.2014 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-7941/2014 12.08.2014
07.10.2014 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-9154/2014 14.10.2014
27.01.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-150/2015 29.01.2015
17.02.2015 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-351/2015 23.02.2015
18.03.2014 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2490/2014 20.03.2014
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>