Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27.04.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-284-586 k č.sp.: NBS1-000-059-336 29.04.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-831 k č.sp.: NBS1-000-057-838 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-828 k č.sp.: NBS1-000-057-840 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-825 k č.sp.: NBS1-000-057-841 11.03.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-273-829 k č.sp.: NBS1-000-057-839 11.03.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-738 k č.sp.: NBS1-000-058-906 29.03.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-499 k č.sp.: NBS1-000-057-972 22.02.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-524 k č.sp.: NBS1-000-057-643 22.02.2021
22.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-275-319 k č.sp.: NBS1-000-057-950 24.02.2021
16.12.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-265-602 k č.sp.: NBS1-000-056-128 22.12.2020
28.04.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-228-706 k č.sp.: NBS1-000-049-080 30.04.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-997 k č.sp.: NBS1-000-049-672 18.06.2020
23.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-237-425 k č.sp.: NBS1-000-049-676 25.06.2020
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5887/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5888/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5889/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5892/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5894/2016-1 11.07.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>