Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-1/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-8/2013 08.03.2013
15.02.2013 AMI PARTNERS, s.r.o. ODT-1008/2013-1 08.03.2013
06.03.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-2586/2013-1 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-3/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-2/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-1/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241/2013 11.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2269/2013-1 12.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2270/2013-1 12.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2271/2013-1 12.03.2013
04.03.2013 Consulting - BS s.r.o. ODT-2176/2013-1 13.03.2013
22.02.2013 e.i.com, s.r.o. ODT-1834/2013 13.03.2013
01.03.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-2181/2013 14.03.2013
07.03.2013 Trust Pay, a.s. ODB-1855-1/2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-4/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-3/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-2/ 2013 14.03.2013
28.02.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-2131-1/ 2013 14.03.2013
11.03.2013 Tatrabanka, a.s. ODT-2593/2013-1 14.03.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>