Výrok rozhodnutia : Vision21 s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-3114/2015-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Vision21 s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, IČO : 48 083 879 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia a kapitálového trhu.