Výrok rozhodnutia : KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo rozhodnutia : 100-000-280-892

 

rozhodnutie v druhom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-280-892.pdf

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-239-329.pdf