Výrok rozhodnutia : UNIQA pojišťovna, a.s.

Číslo rozhodnutia : 100-000-310-107

 

rozhodnutie v druhom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-310-107.pdf

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-267-174.pdf