Výrok rozhodnutia : Union poisťovňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : 100-000-234-990

 

rozhodnutie v druhom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-234-990.pdf

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-221-438.pdf