Výrok rozhodnutia : KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Číslo rozhodnutia : 100-000-216-014

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-216-014.pdf