Výrok rozhodnutia : Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-1461/2016-3

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje zásady stavebného sporenia spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.