Výrok rozhodnutia : NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-318 k č.sp.: NBS1-000-061-006

Dátum vydania rozhodnutia: 21.6.2021
Dátum právoplatnosti rozhodnutia:
• prvostupňové a druhostupňové rozhodnutie od 30.6.2021

Dátum vykonateľnosti rozhodnutia:
• druhostupňové rozhodnutie
- od 1.9.2021 v I. časti vo zverejnenom rozsahu písm. a) výroku
- od 30.6.2021 vo zvyšnej zverejnenej časti výroku

• prvostupňové rozhodnutie (v spojení s druhostupňovým rozhodnutím):
- od 1.9.2021 vo zverejnenej časti 1. bodu I. časti výroku
- od 11.5.2021 v 2. bode I. časti výroku
- od 20.4.2021 vo zvyšnej zverejnenej časti výroku

Druhostupňové rozhodnutie - Rozhodnutie bankovej rady
Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu vykonateľnej časti výroku.

Prvostupňové rozhodnutie
Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu vykonateľnej časti výroku.

Second instance decision - Bank Board decision 
The decision is published to the extent of its enforceable operative part.

First instance decision 
The decision is published to the extent of its enforceable operative part.

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_Bankov%C3%A1_rada_20210621_zverejnenie_20210901_sk.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_NOVIS_20210419_20210901.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Bank_Board_decision_NOVIS_20210621_published_20210901_en.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Decision_NOVIS_20210419_20210901.pdf