Výrok rozhodnutia : Home Credit Slovakia, a.s.

Číslo rozhodnutia : č. sp.: NBS1-000-006-680 č. z.: 100-000-044-477

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-006-680.pdf