Výrok rozhodnutia : ZITON Consulting s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-5796/2014-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti ZITON Consulting s.r.o., IČO: 45 717 427, so sídlom Rudohorská 33,  974 11 Banská Bystrica, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.