Výrok rozhodnutia : VIAMO, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-133-904 k č.sp. NBS1-000-017-408

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti VIAMO, a. s., so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 47 126 221, podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e), a to vydávanie platobného prostriedku a prijímanie platobných operácií.

Prvými členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú: Ing. Ľubomír Požgay, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Plk. Prvoniča 20, 841 06 Bratislava, Ing. Ľubomír Nádaský, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Farská 7062/64, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou, Ing. Miroslav Zomborský, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Tekovská 3, 934 01 Levice.

Prvými členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú: Ing. Marián Marek, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Pod Bôrikom 3, 811 02 Bratislava, JUDr. Viliam Pogran, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Orechová 24, 927 01 Šaľa, Ing. Michal Petrov, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Jaseňová 3, 900 25 Chorvátsky Grob.